Ghẹ - Cua

GHẸ TƯƠI NGON LOẠI I
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
CUA HUỲNH ĐẾ
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
GHẸ TƯƠI NGON LOẠI II
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
GHẸ TƯƠI NGON LOẠI III
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
CUA
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ