Tôm

TÔM HÙM TƯƠI SỐNG
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
TÔM MỦ NI (TÔM VỖ)
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
TÔM SÚ BIỂN
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
TÔM HÙM BABY
Liên hệ 0918.022.439 để biết thêm VNĐ
TÔM KHÔ