Phan Thiết, tình yêu trong tôi

Phan Thiết có địa hình tương đối bằng phẳng, có cồn cát, bãi cát ven biển, đồi cát thấp, đồng bằng hẹp ven sông.

Làng chài Mũi Né Phan Thiết...
Làng chài Mũi Né Phan Thiết...
...với những ngư dân thân thiện
...với những ngư dân thân thiện.
Hoàng hôn đồi cái
Hoàng hôn đồi Cái.
Con gái Phan Thiết và Tháp nước ( biểu tượng của thành phố Phan Thiết )
Con gái Phan Thiết và tháp nước (biểu tượng của thành phố Phan Thiết).
Làng chài trưa vắng
Làng chài trưa vắng.